Gülay Sezerer Kuru, Geologist, QP, CPG, EFG, UMREK-CP

Sıvı Kapanımlar

Sıvı kapanımlarla ilgili ilk çalışmalar 11. yüzyıla kadar dayanmaktadır. 19. yüzyılda ilk defa sıvı kapanımların bileşimlerinin belirlenmesi için analitik çalışmalar yapılmıştır. Sıvı kapanımlarda gözlenen gaz kabarcıklarının sıcaklığın düşmesine bağlı olarak,  mineralin içinde kapanlanan sıvının kısmi büzülmesinin bir sonucu olarak oluştuğunu ortaya koyan ilk teori ortaya atılmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren sıvı kapanım çalışmaları birçok yerbilimci tarafından petroloji, mineraloji ve maden yatakları gibi yerbilimlerinin pek çok dalında yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde halen Roedderin 1962′ den ve 1997’ye kadar olan çalışmaları ile ortaya konulmuş, metot ve termodinamik prensipler kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>