Sezerer Kuru, G., Vural A.,2015,Tanzanya’daki Kilosa-Mpwapwa Altınlı Bakır Yatakları, 68. Turkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, s.392.,Ankara, Turkey

Resimler

PDF