Sezerer Kuru, G., (2007) 30.yıl Jeoloji Sempozyumu, Sıvı kapanımlar ile  Evaporit Havzalarının Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi,  Çukurova Üniversitesi, Adana.

Resimler

PDF