Sezerer Kuru, G.,(2006) Mihmandar ve kuranşa-1  sondajlarından alınan serbest Kuvars ve kalsitlerdeki sıvı kapanımlarla  reservuar modellemesi, TPAO.

Resimler

PDF