Sezerer Kuru, G., (2006)  Sıvı Kapanımlar,  Maden Tetkik ve Arama  Doğal kaynaklar  ve ekonomi Bülteni sayı; 1, sayfa;  22-23 , Ankara.

Resimler

PDF