Sezerer Kuru, G., (2006)   Sıvı Kapanımlarda Kathodolumenisans petrografisi, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı,  Ankara.

 

Resimler

PDF