Sezerer Kuru, G., (2006)   Jeotermal Kaynakların  Araştırılmasında Yeni Bir Methot; Sıvı Kapanımlar, TMMOB  Jeoloji Mühendisleri  Odası,    jeotermal Enerji ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu,

Resimler

PDF