Sezerer Kuru, G.,  Kuşcu, İ., Salış, B., Yılmazer, E., Demirela, G., (2006)  Hasançelebi (Malatya) Demir Oksit Ytaklarının Oluşum Koşulları; Mikrotermometrik Bir Yaklaşım,  Maden tetkik ve Arama Dergisi, 132,101-111.

Resimler

PDF