Sezerer Kuru, G., (2006) Petrol Reservuarlarının  Modellemesinde Yeni Bir Yaklaşım; Sıvı     Kapanim Tekniği, TPDJ Kurultayı,  Ankara

Resimler

PDF