Sezerer Kuru, G., (2006)   Petrol aramacılığında sıvı kapanım çalışmaları, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı,  Ankara.

 

Resimler

PDF