Sezerer Kuru, G. ve Gökçe, A., (2004)   Karahalka (Pınarbaşı-Kayseri) Demir yatağının sıvı kapanım çalışmaları, 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı,96.

Resimler

PDF