Sezerer Kuru, G. , Kesgin , Ö., Polat, S., (2005) Bakırtepe (Kangal-Sivas) Altın Zuhurunda Sıvı Kapanım Çalışmaları. 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 68

 

 

Resimler

PDF