Sezerer Kuru, G., (1993), Karahalka (Pınarbaşı-Kayseri) Demir yatağının sıvı kapanım çalışmaları, Yüksek Lisans Tezi.

Resimler

PDF