Publications
FLUID INCLUSION II BOOK, ISBN.978-605-86499-0-3
...
Turkey, Uşak-Eşme, Güney-Balabancı Orogenical-MesotermalGold Mineralization
...
TURKEY, BALIKESIR-GÖNEN, SEBEPLI LOW SULFIDATION EPITHERMAL & SKARN TYPE PRECIOUS ELEMENTS & BASE METAL MINERALIZATION
...
A NEW EPITHERMAL GOLD MINERALIZATION IN THE OLD FLUORITE DEPOSIT OF KIRŞEHIR-BAYINDIR, TURKEY
...
.
...
.
...
.
Sezerer Kuru, G., Vural A.,2015,Tanzanya’daki Kilosa-Mpwapwa Altınlı ...
.
Sezerer Kuru, G., (2007) 30.yıl Jeoloji Sempozyumu, Sıvı kapanımlar ile Ev...
.
Sezerer Kuru, G.,(2006) Mihmandar ve kuranşa-1 sondajlarından alınan serbe...
.
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlar, Maden Tetkik ve Arama Doğal ka...
.
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlarda Kathodolumenisans petrografisi...
.
Sezerer Kuru, G., (2006) Jeotermal Kaynakların Araştırılmasında Yeni Bir...
.
...
.
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanım Çalışmalarının jeotermal Sahalara Uyg...
.
Sezerer Kuru, G., (2006) Petrol Reservuarlarının Modellemesinde Yeni Bir Y...
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanım Çalışmalarının jeotermal Sahalara Uyg...
.
Sezerer Kuru, G., (2006) Petrol aramacılığında sıvı kapanım çalışmaları, ...
.
Sezerer Kuru, G., (2006) Fluid İnclusion Characteristics and isotope analys...
.
Sezerer Kuru, G., (2006) Jeotermal Kaynakların Araştırılmasında Yeni Bir...
.
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlarda Kathodolumenisans petrografisi...
.
Sezerer Kuru, G., (2006) Petrol aramacılığında sıvı kapanım çalışmaları, ...
.
Sezerer Kuru, G., (2006) Jeotermal Kaynakların Araştırılmasında Yeni Bir...
.
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlar, Maden Tetkik ve Arama Doğal ka...
.
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlar, Tortul Haber Bülteni, Sedimanto...
.
Sezerer Kuru, G. ve Gökçe, A., (2004) Karahalka (Pınarbaşı-Kayseri) Demir...
.
Sezerer Kuru, G. , Kesgin , Ö., Polat, S., (2005) Bakırtepe (Kangal-Sivas) ...
.
KİTAP...
.
KİTAP...
.
Sezerer Kuru, G., (1993), Karahalka (Pınarbaşı-Kayseri) Demir yatağının sıv...
.
...
.
Sezerer Kuru, G., (1993), Karahalka (Pınarbaşı-Kayseri) Demir yatağının sıv...
.
Hasançelebi (Malatya) Demir Oksit Yataklarının Oluşum Koşulları; Mikroterm...
.
Sıvı Kapanımlar...