Yayınlarım
SIVI KAPANIMLAR II KITAP, ISBN.978-605-86499-0-3
Turkey, Uşak-Eşme, Güney-Balabancı Orogenical-MesotermalGold Mineralization
TURKEY, BALIKESIR-GÖNEN, SEBEPLI LOW SULFIDATION EPITHERMAL & SKARN TYPE PRECIOUS ELEMENTS & BASE METAL MINERALIZATION
TÜRKİYE, KIRŞEHİR-BAYINDIR ESKİ FLUORİT İŞLETMESİNDE YENİ EPİTERMAL ALTIN OLUŞUMU
Sezerer Kuru, G., 2014, Madencilik Türkiye Dergisi sayı, 41. Tanzania Jeolojisi ve maden Jeolojisi Üzerine Kısa Notlar
G.Sezerer Kuru, 2010, Sıvı Kapanımlar ve maden yataklarının aranmasında kullanılması, Madencilik Dergisi.sayı. 10.
Sezerer Kuru, G., Vural A.,2015,Tanzanya’daki Kilosa-Mpwapwa Altınlı Bakır Yatakları, 68. Turkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, s.392.,Ankara, Turkey
Sezerer Kuru, G., Vural A.,2015,Tanzanya’daki Kilosa-Mpwapwa Altınlı ...
Sezerer Kuru, G., (2007) 30.yıl Jeoloji Sempozyumu, Sıvı kapanımlar ile Evaporit Havzalarının Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Sezerer Kuru, G., (2007) 30.yıl Jeoloji Sempozyumu, Sıvı kapanımlar ile Ev...
Sezerer Kuru, G.,(2006) Mihmandar ve kuranşa-1 sondajlarından alınan serbest Kuvars ve kalsitlerdeki sıvı kapanımlarla reservuar modellemesi, TPAO.
Sezerer Kuru, G.,(2006) Mihmandar ve kuranşa-1 sondajlarından alınan serbe...
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlar, Maden Tetkik ve Arama Doğal kaynaklar ve ekonomi Bülteni sayı; 1, sayfa; 22-23 , Ankara.
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlar, Maden Tetkik ve Arama Doğal ka...
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlarda Kathodolumenisans petrografisi, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara.
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlarda Kathodolumenisans petrografisi...
Sezerer Kuru, G., (2006) Jeotermal Kaynakların Araştırılmasında Yeni Bir Methot; Sıvı Kapanımlar, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, jeotermal Enerji ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu,
Sezerer Kuru, G., (2006) Jeotermal Kaynakların Araştırılmasında Yeni Bir...
Sezerer Kuru, G., Kuşcu, İ., Salış, B., Yılmazer, E., Demirela, G., (2006) Hasançelebi (Malatya) Demir Oksit Ytaklarının Oluşum Koşulları; Mikrotermometrik
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanım Çalışmalarının jeotermal Sahalara Uygulanması, Jeoloji Mühendisleri Eğitim Kültür Sitesi, Ankara.
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanım Çalışmalarının jeotermal Sahalara Uyg...
Sezerer Kuru, G., (2006) Petrol Reservuarlarının Modellemesinde Yeni Bir Yaklaşım; Sıvı Kapanim Tekniği, TPDJ Kurultayı, Ankara
Sezerer Kuru, G., (2006) Petrol Reservuarlarının Modellemesinde Yeni Bir Y...
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanım Çalışmalarının jeotermal Sahalara Uygulanması, Jeoloji Mühendisleri Eğitim Kültür Sitesi, Ankara.
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanım Çalışmalarının jeotermal Sahalara Uyg...
Sezerer Kuru, G., (2006) Petrol aramacılığında sıvı kapanım çalışmaları, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara.
Sezerer Kuru, G., (2006) Petrol aramacılığında sıvı kapanım çalışmaları, ...
Sezerer Kuru, G., (2006) Fluid İnclusion Characteristics and isotope analyses on Savcılıbeyit (Kaman -Kırsehir) gold bearing quartz veins in the Central Anatolia, IX.International Ecrofi Symposium
Sezerer Kuru, G., (2006) Fluid İnclusion Characteristics and isotope analys...
Sezerer Kuru, G., (2006) Jeotermal Kaynakların Araştırılmasında Yeni Bir Methot; Sıvı Kapanımlar, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, jeotermal Enerji ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu,
Sezerer Kuru, G., (2006) Jeotermal Kaynakların Araştırılmasında Yeni Bir...
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlarda Kathodolumenisans petrografisi, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara.
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlarda Kathodolumenisans petrografisi...
Sezerer Kuru, G., (2006) Petrol aramacılığında sıvı kapanım çalışmaları, 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara.
Sezerer Kuru, G., (2006) Petrol aramacılığında sıvı kapanım çalışmaları, ...
Sezerer Kuru, G., (2006) Jeotermal Kaynakların Araştırılmasında Yeni Bir Methot; Sıvı Kapanımlar, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, jeotermal Enerji ve Yasal Düzenlemeler Sempozyumu, Ankara.
Sezerer Kuru, G., (2006) Jeotermal Kaynakların Araştırılmasında Yeni Bir...
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlar, Maden Tetkik ve Arama Doğal kaynaklar ve ekonomi Bülteni sayı; 1, sayfa; 22-23 , Ankara.
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlar, Maden Tetkik ve Arama Doğal ka...
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlar, Tortul Haber Bülteni, Sedimantoloji Çalışma grubu yayını, Sayfa ; 2-5 , Ankara.
Sezerer Kuru, G., (2006) Sıvı Kapanımlar, Tortul Haber Bülteni, Sedimanto...
Sezerer Kuru, G. ve Gökçe, A., (2004) Karahalka (Pınarbaşı-Kayseri) Demir yatağının sıvı kapanım çalışmaları, 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı,96.
Sezerer Kuru, G. ve Gökçe, A., (2004) Karahalka (Pınarbaşı-Kayseri) Demir...
Sezerer Kuru, G. , Kesgin , Ö., Polat, S., (2005) Bakırtepe (Kangal-Sivas) Altın Zuhurunda Sıvı Kapanım Çalışmaları. 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 68
Sezerer Kuru, G. , Kesgin , Ö., Polat, S., (2005) Bakırtepe (Kangal-Sivas) ...
KİTAP: SIVI KAPANIMLAR II
KİTAP...
KİTAP: SIVI KAPANIMLAR
KİTAP...
Sezerer Kuru, G., (1993), Karahalka (Pınarbaşı-Kayseri) Demir yatağının sıvı kapanım çalışmaları, Yüksek Lisans TeziYAYINLAR
Sezerer Kuru, G., (1993), Karahalka (Pınarbaşı-Kayseri) Demir yatağının sıv...
Sezerer Kuru, G. ve Gökçe, A., (2004) Karahalka (Pınarbaşı-Kayseri) Demir yatağının sıvı kapanım çalışmaları, 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı,96.
Sezerer Kuru, G., (1993), Karahalka (Pınarbaşı-Kayseri) Demir yatağının sıvı kapanım çalışmaları, Yüksek Lisans Tezi.
Sezerer Kuru, G., (1993), Karahalka (Pınarbaşı-Kayseri) Demir yatağının sıv...
Hasançelebi (Malatya) Demir Oksit Yataklarının Oluşum Koşulları; Mikrotermometrik Bir Yaklaşım Gülay SEZERER KURU, İlkay KUŞCU, Bilge ŞALIŞ, Erkan YILMAZER ve Gökhan DEMİRELA
Hasançelebi (Malatya) Demir Oksit Yataklarının Oluşum Koşulları; Mikroterm...
Sıvı Kapanımlar
Sıvı Kapanımlar...