ÖZGEÇMİŞİM

 

 1989 yılında, Mühendislik fakültesi-jeoloji mühendisliği bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra, Enerji Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdrlüğünde, lisans bursu karşılığında olmak üzere çalışmaya başladım. Yüksek lisans,  özel öğrenci statüsünde ve doktora proğramları kapsamında, hem yurt içi hem yurt dışı projelerde (Türkiyenin tüm şehirlerini kapsayan projelerde ve Amerika, Afrika, Isviçre, Italya, Ispanya, Fransa gibi avrupa ülkelerinde, Moğolistan ...gibi.) hem arazi çalışmalarında hemde laboratuvar çalışmalarında olmak üzere,    metalik maden yataklarının aranması bulunması ve değerlendirilmesi konusunda, jeotermal araştırma, ve petrol araştırma 25 senelik yetkin-uzman-akademik bir  çalışma hayatı sürdürmüş bulunmaktayım.   Çalışma hayatımın 20 senesi  Enerji Bakanlığı,  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde Maden  Yatakları-Jeokimya  Uzmanı-Araştırmacısı olarak, çeşitli üniversitelerde (İstanbul Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ankara Üniversitesi...)  ve Enerji Bakanlığına Bağlı Kurumlarda  Danışman-Eğitici  olarak (Etibank Bor Araştırma merkezi, MİGEM; Maden Kanunun ve Formların oluşturulması konularında destek/ Mta Bölge-Genel Müdürlükleri; Sivas-Malatya...) yurt dışındaki üniversitelerde, araştırma kurumlarında araştırmacı-uzman-teknik eleman olarak çalışmış bulunmaktayım (Virginia Tech University;USA/ Bern University; İsviçre/ Granada University; İspanya/ ... Ulusal Araştırma Konseylerinde; İtalya;CNR, Fransa;CNRS/ TMMA; Tanzania Mineralogy Araştırma Merkezi ve bölgelerinde/ Moğolistan Yer Bilimleri Araştırma Merkezi..gibi.) .  2010 yılından beri hem  yurt dışı ve hemde yurt içinde olmak üzere özel sektörde  çalışmalarıma devam etmekteyim. Bu süre içinde ise özel sektörün hareket tarzı ve alanlarının tanımlanması ve çözüm süreçleri üretilerek, metalik maden yatakları-jeokimya konusunda  danışmanlık hizmetlerini, ulusal ve uluslararası şirketlere sunmaktayım. 

                                        www.gulaysezererkuru.com.

 

       

 

                                                             

 

 

PDF Olarak İndir